Οικοτουριστικός Οδηγός Λίμνης Τριχωνίδας

Η λίμνη Τριχωνίδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υδάτινους πόρους της Ελλάδας αλλά και έναν υγρότοπο με εξαιρετικό οικολογικό ενδιαφέρον

Read more

στις λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού

Τμήμα του είναι οριοθετημένος υγρότοπος Ramsar, Περιοχή Ειδικής Προστασίας και Ειδικά Προστατευμένη Μεσογειακή Περιοχή. Τμήμα του είναι επίσης καταφύγιο θηραμάτων.

Read more