Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι η μόνη Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελλάδα που έχει σαν κύριο στόχο της την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους.

Read more

Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) υποστηρίζει και προάγει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των φυτο- προστατευτικών προϊόντων στο γεωργικό τομέα.

Read more

MOm-Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας

Στόχοι της είναι η μελέτη για τη βιολογία, οικολογία και συμπεριφορά της Monachus monachus και η προστασία, τόσο του είδους όσο και των βιοτόπων του, με κάθε νόμιμο μέσο.

Read more

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Ασχολείται με τα θέματα της ανακύκλωσης, της βιώσιμης διαχείρισης των στερεών και άλλων αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας και της προώθησης της βιωσιμότητας.

Read more